Llistat de temps

Recorregut Curt

Comalats
  • LAIA FONT
  • NURIA GARCIA FARRE
  • ANGIE PRAT MÉNDEZ

Recorregut Llarg

Mortirolo
  • HELENA SANTAMARIA
  • ARANTXA SALVADÓ VERGES
  • URSULA OSPINA BANOY