INSCRIURE’S

La inscripció a la PEDALS DE DONA cal fer-la mitjançant la central d’Inscripcions de Crono Time clican en el següent enllaç.

Inscripció fins al — a les 22:00 hores serà de 35 euros. Des d’aquest moment fins al — a les 22:00 hores, la inscripció tindrà un recàrrec de 10 euros, essent el preu final de 45 euros.